เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ได้ก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา functional food department ในปี 2545. จุดประสงค์หลักของการก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนานี้เพื่อศึกษาและต่อยอด ingredients และ อาหาร functional ที่จะให้ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างสูงสุดแก่ผู้บริโภค เราลงทุนกับการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันโภชนาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าสู่ท้องตลาดสู่ผู้บริโภคนั้นจะได้มาตรฐาน, ปลอดภัย และ คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ติดต่อเรา

บริษัท อีทเวลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสนใจสั่งซื้อ
086-369-5555 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

© 2024 - EATWELL Application